haiku community

#Haiku Happenings #5: Fay Aoyagi’s Today’s Haiku features Atsushi Anzai!

Blue Willow Haiku World (by Fay Aoyagi)

秋の街菌糸のような鉛筆画  安西 篤

aki no machi kinshi no yô na enpitsu-ga

autumn city

the pencil drawing looking like

a mycelium

Atsushi Anzai

from Haiku Shiki (Haiku Four Seasons), November 2016 Issue, Tokyo Shiki Shuppan, Tokyo

View original post

Categories: haiku community

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s